Thông tin về thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành 

thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Thời gian sử dụng hóa đơn là bao lâu sau khi đã thực hiện phát hành? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành.

Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành sẽ được quy định như thế nào?

Trước khi đi tìm hiểu chi tiết về vấn đề này chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về hóa đơn nhé!

Chính phủ quy định tại Điều 9 Nghị định 119/2018 / NĐ-CP: Sử dụng trái phép hóa đơn điện tử là việc sử dụng hóa đơn điện tử mà không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan có thẩm quyền. Để sử dụng hợp pháp hóa đơn, trước hết tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quy trình thông báo phát hành hóa đơn theo quy định và gửi cơ quan thuế kiểm soát ngay.

  • Chỉ sau một ngày là có thể xuất hóa đơn

Để trả lời câu hỏi thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành là bao lâu, bạn phải nắm rõ các Thông tư, Nghị định mới nhất về việc lập hóa đơn. Trường hợp trước đây có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì phải cung cấp thông báo hồ sơ phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp xử lý chậm nhất là hai ngày trước khi bắt đầu tổ chức kinh doanh bằng cách sử dụng hóa đơn.

thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Đồng thời, thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả hóa đơn mẫu phải được hiển thị nổi bật tại các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt quá trình, thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 68/2019 / TT-BTC gần đây nhất của Bộ Tài chính quy định chỉ yêu cầu nộp các loại giấy tờ một ngày trước khi thực hiện tổ chức kinh doanh bắt đầu bằng cách sử dụng hóa đơn. Ngoài ra, sau ngày làm việc đầu tiên (kể từ ngày nộp hồ sơ), cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  • Các thủ tục cần tuân thủ trong khi gửi hóa đơn

Sau khi xác định thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành, tổ chức, doanh nghiệp phải xây dựng thủ tục nộp giấy tờ phát hành hóa đơn. Bởi vì, theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử, trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ, tổ chức kinh doanh phải lập và truyền hồ sơ thông báo phát hành đến cơ quan thuế trực tiếp kiểm soát. tiếp theo. Hồ sơ thông báo phát hành phải chuẩn bị các tài liệu sau: Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011 / TT-BTC.

Thông tư số 32/2011 / TT-BTC kèm theo Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 02 Phụ lục. Hóa đơn mẫu do doanh nghiệp tự tạo hoặc nhận từ dịch vụ hóa đơn điện tử.

Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi thời hạn sử dụng thông báo phát hành hóa đơn trong bao lâu là một ngày.

Thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành được quy định như thế nào? 

Thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn đang sử dụng đồng thời hai loại hình hóa đơn đó là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Tuy nhiên từ ngày ngày 12/9/2018 trở đi thì tất các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cũng như các cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành.

thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Đối với những cơ sở kinh doanh hay doanh nghiệp mới được thành lập từ ngày 01/11/2018 cho đến ngày 31/10/2020 thì cần phải bắt buộc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định đã quy định trừ những trường hợp không có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng cũng như công nghệ thông tin thì sẽ thực hiện sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ban bố vào ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ban bố vào ngày 17/ 01/2014.

Thời điểm cuối năm 2019 được coi là thời điểm nhạy cảm để tiến hành thực hiện các kế hoạch chuyển đổi trong các doanh nghiệp từ việc ngưng sử dụng hóa đơn giấy mà chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì thế khi đăng ký thực hiện phát hành hóa đơn cũng có những thay đổi khác mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý.

Phát hành hóa đơn giấy sẽ được sử dụng sau bao lâu 

Quy định về thời gian sử dụng hóa đơn giấy sẽ được áp dụng sau khi đã phát hành đã được quy định rất rõ tại các Điều, Khoản của luật hiện hành. Căn cứ theo các quy định tại những Khoản 1, Khoản 4 của Điều 9 thuộc Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính về các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cũng như các quy định về phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh.

thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Những thông báo về việc phát hành và thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành sẽ được quản lý bởi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hóa đơn mẫu phải được doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn chậm nhất là năm ngày kể từ  khi bắt đầu tổ chức thực hiện kinh doanh và kể từ mười ngày, bắt đầu từ ngày ký quyết định thông báo phát hành.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC thì sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn với thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành ít nhất 05 ngày, đơn vị phát hành mới được bắt đầu sử dụng hóa đơn theo quy định. Tuy nhiên Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định vào năm 2007 đã được thay đổi do Bộ tài chính ban hành.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017 / TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/4/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư 39/2014 / TT-BTC và tại Thông tư 26 / 2015 / TT-BTC.

Chậm nhất 02 ngày trước khi các tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn phải cung cấp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế kiểm soát ngay thì đây mới đúng là thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành

Như vậy, các thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành chỉ sau hai ngày kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn giấy chứ không phải năm ngày sau khi thông báo phát hành hóa đơn giấy.

Với những thông tin chúng tôi cung cấp về thời gian sử dụng hóa đơn sau khi phát hành hy vọng sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn! Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và làm ăn thuận lợi.

Read Previous

Những thông tin về đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu

Read Next

Lãi suất trái phiếu chính phủ qua các năm – thông tin cần thiết

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *