Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin tại Wovd.info

Wovd luôn xem trọng vấn đề về quyền riêng tư của người dùng khi truy cập vào trang Wovd.info. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn với các chính sách về quyền riêng tư. Đồng thời chia sẻ cách chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và bảo mật thông tin của người dùng, tất cả đều được chúng tôi thể hiện rõ ở bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!

Chính sách bảo mật dưới đây sẽ đề cập đến cách mà Wovd.info xử lý thông tin cá nhân người dùng mà chúng tôi thu thập và nhận được do người dùng cung cấp. Đôi lúc chúng tôi sẽ có những thay đổi, cập nhật chính sách mới về chính sách về quyền riêng tư, bạn có thể theo dõi bản mới nhất tại Wovd.info. Việc người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ tại Wovd.info sau khi có thay đổi tròn điều khoản này thì có nghĩa là bạn đã chấp nhận Chính sách về Quyền riêng tư mới này.

1. Thu thập và sử dụng thông tin.

Khi người dùng đăng ký tài khoản tại Wovd.info thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và thông tin cá nhân khác,…Người dùng nên cung cấp thông tin một cách chính xác, đầy đủ và cập nhật để chúng tôi liên hệ dễ dàng với bạn khi xảy ra bất kỳ rủi ro nào đó.

Những thông tin mà Wovd.info thu thập được được chúng tôi sử dụng nhằm mục đích sau: cung cấp dịch vụ cho chính bạn, trả lời các thắc mắc của bạn, thông báo đến bạn về sự thay đổi dịch vụ hay các vấn đề cần thiết khác hay nhằm giúp chúng tôi thống kê thông tin để hoàn thiện trang hơn,…

2. Lưu trữ thông tin cá nhân

Nếu bạn là thành viên của Wovd.info thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được hệ thống tự động bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Wovd.info trong thời gian bạn đang là thành viên của chúng tôi. Hoặc nếu bạn không muốn là thành viên của chúng tôi thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trên Wovd.info bằng cách liên hệ Email với Ban Quản trị website Wovd.info.

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, lưu giữ các thông tin mà bạn sử dụng trên thiết bị, trình duyệt khi bạn truy cập vào Wovd.info. Người dùng có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối thiết bị sử dụng Cookie. Lưu ý rằng, nếu bạn lựa chọn từ chối Cookie thì bạn có thể sẽ không sử dụng được một số tính năng của dịch vụ tại Wovd.info.

Wovd.info cho phép bên thứ 3 quảng cáo hoặc cung cấp dịch vụ trên một số trang mà chúng tôi đặt và truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Và các tổ chức này cũng phải sử dụng Cookie tuân theo các chính sách về quyền riêng tư của chính họ. Nhà quảng cáo hoặc bên thứ 3 khác không có quyền truy cập các Cookie tại Wovd.info.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng luôn được Wovd.info bảo mật an toàn, tuy nhiên có những trường hợp cần thiết chúng tôi bắt buộc phải cung cấp thông tin này cho bên thứ ba khác. Cụ thể là cho bên thứ 3 có dịch vụ tích hợp với Wovd.info và khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra.

5. Quảng cáo của bên thứ 3

Wovd.info hiển thị các quảng cáo được lựa chọn dựa trên thông tin cá nhân. Wovd.info tuyệt đối sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các nhà quảng cáo khi bạn tương tác với hoặc xem quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể quảng cáo đến bạn thay cho một hoặc nhiều bên thứ ba khác, nhưng chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email của bạn hay bất kỳ thông tin cá nhân khác với các bên thứ ba đó.

6. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh tiêu chuẩn, chống trộm cắp, truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi thông tin không thích hợp.

Chỉ bạn và chúng tôi mới có thể nhìn thấy dữ liệu cá nhân của chính bạn thông qua lớp bảo vệ bằng mật khẩu hay phương thức khác theo quy định tại Chính sách về Quyền riêng tư này. Đồng thời, chính bạn cũng phải chắc chắn rằng bạn sẽ bảo mật thông tin và không tiết lộ bất kỳ thông tin này cho bất kỳ ai khác.

Chúng tôi luôn có các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng những công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua internet là việc không thể đảm bảo an toàn 100% được. Và Wovd.info cũng không thể đảm bảo hay có cam kết bảo mật bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Wovd.info.

Cụ thể, với cung truy cập và sử dụng dịch vụ tại Wovd.info, thì bạn phải tự chịu rủi ro và có trách nhiệm hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Và hãy chắn chắn rằng máy tính của bạn không có các loại mã độc, phần mềm gián điệp, virus. Những phần mềm này có thể sẽ theo dõi bất kỳ dữ liệu bạn nhập vào Dịch vụ như địa chỉ email và thông tin liên quan đến thanh toán.

Chính vì vậy, Wovd.info sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất có thể phát sinh từ việc người dùng không tuân theo điều khoản trên.

7. Các trang web của bên thứ ba

Trường hợp những đường liên kết được đặt từ Wovd.info đến các trang web khác và nếu những trang này không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Wovd.info sẽ khuyến nghị người dùng kiểm tra các thông báo về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Wovd.info thì vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ mail sau: [email protected]